ALGEMEEN:

 

De Vogelkring "Steenwijk en Omgeving" is opgericht op 1 november 1956 in café Bijker op De Bult te Steenwijk. Zij startte aanvankelijk met een gering aantal leden, doch is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste vogelvereniging in de Kop van Overijssel. Zij heeft thans zo'n 65 leden.

De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel.

Bovendien is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom, de grootste Bond op dit gebied in Nederland, onder het verenigingsnummer  S 15.

De vereniging is gevestigd te Steenwijk, op het adres De bascule 8.

De leden van de Vogelkring houden vogels van de meest uiteenlopende soorten. Zo zijn er kwekers van Harzer zangkanaries, van Kleurkanaries, van Postuurkanaries, van Kleurgrasparkieten, van standaard grasparkieten, van diverse  Grote Parkieten, van Tropische vogels, zebravinken en Japanse meeuwen en van Europese cultuurvogels. 

De Vogelkring "Steenwijk en Omgeving" is niet alleen een vereniging voor zeer actieve leden, die meedoen aan tentoonstellingen e.d., maar ook voor leden, die het één en ander willen weten over het houden en verzorgen van vogels in b.v. een gezelschapsvolière of voor leden, die lid willen zijn van deze vereniging voor de contacten, de toezending van het vogelmaandblad "Onze Vogels" en het kontaktblad van de vereniging.

Via de Vogelkring "Steenwijk en Omgeving" kan men lid worden van één of meer speciaalclubs. Dit zijn clubs met leden uit het gehele land, die een vereniging hebben opgericht, welke zich specifiek toelegt op een bepaalde vogelsoort. Zo zijn er speciaalclubs voor Kleurkanaries (NKC), Parkieten (P.S.C.), Europese Cultuurvogels (SEC) , Zebravinken (NZC), Japanse meeuwen, (JMC) Natuurbroed Gouldamadines, Natuurbroed Papegaai-amadines,  Afrikaanse prachtvinken; Insecten- en vruchtenetende vogels, Vorm- en Postuurkanaries en Harzers en timbrado’s..

De secretariaten van deze speciaalclubs worden genoemd in het tijdschrift "Onze Vogels".

 

BESTUUR:

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                      : H. van der Aa, Burg. G.W. Stroinkweg 173, 8342 XP Onna, 0622117113.

Secretaris                     : C. van Elven, De Bascule 8, 8332 JX Steenwijk,          tel.0521-517108

Penningmeester            : P. Verlegh, Trambaanweg 8, 7971 RS Havelte, 06-12453149

Mat. Commissaris         : J. Slagter, Wilhelminastraat 3, 8331 MD Steenwijk, tel. 06-46624151

2e secretaris                 : H. Hulleman, Potgieterstraat 1, 8331 SZ Steenwijk,      tel. 0521-516090

Ringencommissaris       : P.A.Hulleman,J.v.d.Havestr.9, 8384 DB Wilhelminaoord, tel. 0521-3810­49

Algemeen Adjunct a.i.    : S. van der Wal, Rode Dorp 16, 8389 VX Zandhuizen, tel. 06-20323100

 

 

 

ACTIVITEITEN:

 

De Vogelkring "Steenwijk en Omgeving" organiseert diverse activiteiten,  niet alleen op het gebied van de vogelliefhebberij, maar ook krijgt de gezelligheid en de binding binnen de vereniging de nodige aandacht. Zo komen de leden ongeveer 7 keer per jaar bijeen op een ledenvergadering. De ledenvergaderingen vinden plaats in het gebouw van de locale omroep aan de Oostwijkstraat 10a te Steenwijk, bij de parkeerplaats De Schans. Hier wordt gesproken over het houden en verzorgen van vogels in de ruimste zin des woords. Af en toe worden sprekers uitgenodigd, die een dialezing houden, ook hier niet alleen op het gebied van vogels, maar ook andere bij de hobby betrokken onderwerpen. Het gemiddelde vergadering bezoek is ongeveer 20 leden.

De vereniging organiseert verder een tafelkeuring voor de leden, waar zij de door hun gekweekte vogels door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers laten bespreken, waarbij zij gerichte vragen kunnen stellen en in discussie kunnen gaan met die keurmeesters.

Bovendien organiseert de vereniging als jaarlijks hoogtepunt de tentoonstelling. Meestal is dit een afdelingstentoonstelling, maar ook het Kampioenschap van Steenwijkerland, regionale vogeltentoon­stellin­gen en één keer in haar bestaan zelfs de Overijsselse Provinciale Kampioenschappen, welke een bijzonder geslaagde tentoonstelling is geworden.

Op de jaarlijkse afdelingstentoonstelling, begin november,  brengen zo'n 25 leden ruim 250 vogels bijeen. Deze vogels worden gekeurd door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waarna de tentoonstelling voor het publiek wordt geopend. Een echte happening, welke enige tientallen bezoekers trekt.

De leden van de Vogelkring nemen niet alleen deel aan de tentoonstelling van hun eigen vereni­ging, maar ook nemen zij deel aan de regionale tentoonstelling van de regio N.W. Overijssel, de Overijsselse Provinciale Kampioenschappen, de Nederlandse Kampioenschappen, de Europese kampioenschappen en de Wereldkampioenschappen, welke in C.O.M. verband gehouden worden.

Zij nemen niet alleen met de olympische gedachte deel, zelfs is een aantal leden regionaal kampioen, Overijssels kampioen, Nederlands kampioen, Europees kampioen en zelfs wereldkam­pi­oen geworden. Het deelnemen aan al deze kampioenschappen gaat doorgaans in verenigings­ver­band, hetgeen ook wil zeggen, dat voor vervoer van de vogels gezorgd wordt.

Eén keer per jaar komen de leden bijeen voor het bijwonen van de feestelijke vergadering, waar de prijzen van de tentoonstelling worden uitgereikt.

De vereniging geeft een kontaktblad uit. Dit kontaktblad, prima van vormgeving, wordt ook inhoudelijk door de leden zelf voorzien van tekst. Doorgaans zijn dit artikelen over het houden en verzorgen van vogels in het algemeen, maaar ook vogels, die men zelf houdt, worden beschreven alsmede de verzorging e.d. ervan.

Het kontaktblad wordt 6 keer per jaar onder de leden verspreid.

Als lid van de Vogelkring is men automatisch lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Via dit lidmaatschap ontvangen de leden het maandblad "Onze Vogels", een van de betere vogelbladen op dit gebied. Het is een zeer boeiend vogeltijdschrift, voorzien van vele artikelen en kleurenfoto's van de meest uiteenlopende vogelsoor­ten. Men spreekt zelfs van het beste vogeltijdschrift ter wereld.

 

CONTRIBUTIE:

 

De contributie van de Vogelkring "Steenwijk en Omgeving" bedraagt:

Leden, tevens bondsleden                                :  32,00 euro  per jaar.

Jeugdleden, tevens bondsleden (t/m 16 jaar)      :  20,50 euro  per jaar.

A.O.W. leden tevens Bondsleden                                  :  27,50 euro  per jaar.

Afdelingsleden, geen Bondsleden                      :  14,50 euro  per jaar.

Afdelingsjeugdleden, geen Bondsleden              :    7,25 euro per jaar.