De Beste Wensen

Het bestuur van de Vogelkring “Steenwijk en Omgeving” wenst u allen plezierige Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2024 toe.

Lees meer »

VOGELTENTOONSTELLING

De Vogelkring Steenwijk e.o. en De Edelzanger uit Steenwijkerwold hebben besloten hun jaarlijkse vogeltentoonstelling gezamenlijk te houden in het gebouw van de Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland aan de Oostwijkstraat 10a te Steenwijk, nabij de parkeerplaats “De Schans”

Lees meer »

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Hierbij worden jullie uitgenodigd tot het bijwonen van onze ledenvergadering, welke gehouden wordt op MAANDAG 16 oktober 2023 op de bekende locatie, de Vogelkringzaal in

Lees meer »

Resultaten NK te Zwolle.

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen te Zwolle deden enkele leden van deVogelkring het ook prima.Piet Verlegh werd zelfs 3 x kampioen. Met een kleurkanarie rood

Lees meer »