UITNODIGING LEDENVERGADERING

Gepubliceerd op 10 oktober 2023 om 14:53

Hierbij worden jullie uitgenodigd tot het bijwonen van onze ledenvergadering, welke gehouden wordt op MAANDAG 16 oktober 2023 op de bekende locatie, de Vogelkringzaal in

het SLOS gebouw, AANVANG 19.30 UUR.

 

AGENDA LEDENVERGADERING 16 oktober 2023.

1. Opening.

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Verslag van de vorige ledenvergadering.

5. Inleveren TT inschrijfformulieren

Pauze en Trekking kweeknummer.

6. Bespreking voorbereiding TT e.d.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Toelichting:

Bij punt 6 van de agenda staat bespreking voorbereiding TT e.d. Hieronder wordt verstaan, dat we gezamenlijk gaan bespreken hoe we de vogels voorbereiden op de TT, op het broedseizoen , hoe we de vogels houden etc. etc. De bedoeling is dat we er met zijn allen wat van opsteken en eens horen hoe we hier mee omgaan. Duidelijk is verder, dat de inschrijfformulieren ingeleverd kunnen worden en dat men gehuurde TT kooien kan meenemen.

Verder zal men veel te horen krijgen hoe we de TT gaan organiseren, indelen, opening etc. etc. en dat in gezamenlijkheid met de Edelzanger.

Ook informatie over de TT van 2024. We organiseren dan de regio TT, samen met de Edelzanger bij café Gelderingen in Steenwijkerwold. Ook de subleden afkomstig van De Edelzanger uit Steenwijkerwold zijn van harte welkom en kunnen deze bijeenkomst bijwonen. Uiteraard wordt een kweeknummer getrokken. Als je dan aanwezig bent, ben je vrijgesteld van de betaling van de contributie voor 2024.

Een dringend verzoek om deze vergadering bij te wonen.

 

Cor van Elven Secretaris.

 

Inschrijvingen voor de TT.

Vogels inschrijven door de TT is nog mogelijk tot en met 16 oktober a.s. Je kunt de formulieren inleveren tijdens de ledenvergadering. Heb je formulieren nodig of heb je hulp bij het invullen nodig, neem dan even contact op met Cor van Elven.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.